DIRECT VISION STANDARD

Direct Vision Standard är ett klassificeringssystem som mäter en förares förmåga att se från hytten på ett tungt godsfordon. Siktnivån är klassad från noll till fem stjärnor. Noll representerar den lägsta nivån av synlighet och fem stjärnor den högsta.

VAD ÄR DIRECT VISION STANDARD?

Direct Vision Standard används för att mäta hur väl en förare kan se genom sina hyttfönster. Den mäter objektivt förarens synlighet och hur stora deras döda vinklar är. 

Direct Vision Standard (DVS) betyg för alla fordon finns tillgängliga från fordonstillverkaren. Du kan kontrollera DVS-stjärnbetyget för dina fordon och sedan implementera ett "Safe System" om ett sådant behövs. Lastbilsoperatörer i Londonområdet kommer att behöva ha ett DSV-säkerhetstillstånd eller dömas till böter.

STÖRRE LONDON DSV KRAV

Förare av tunga lastbilar (HGV) över 12 ton totalvikt kräver ett säkerhetstillstånd för Direct Vision Standard (DVS) för att kunna köra i Londonområdet. Om du äger ett sådant fordon måste du skaffa ett säkerhetstillstånd innan du åker in i Greater London – annars kommer du att ställas inför en straffavgift.

DE UTAN TILLSTÅND FÅR BÖTER

DSV:s säkerhetstillståndssystem omfattar större delen av Greater London och implementeras 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, trehundrasextiofem dagar om året. Om du vill undvika böter måste du få ett DVS-säkerhetstillstånd. 

En fast straffavgift på £550 kommer att utfärdas för alla fordon som bryter mot systemet. Avgiften reduceras dock till £275 om den betalas inom 14 dagar. Dessutom riskerar föraren av fordonet 130 pund i böter.

DVS STAR POÄNGSYSTEM

Ett stjärnsystem från noll till fem används för att bedöma siktnivån. Noll är det lägsta betyg du kan få och representerar mycket dålig sikt från hytten. Fem stjärnor är det högsta betyget och representerar den bästa synlighetsnivån. Stjärnsystemet introducerades som ett enkelt sätt att definiera och standardisera siktnivån från en lastbilshytt.

VAD BETYDER STJÄRNARNA?

En poäng på noll stjärnor betyder att föraren har dålig direkt sikt. De kommer inte att kunna se huvudet eller axlarna på en fotgängare som befinner sig 4.5 meter eller mindre från hytten. Allt inom denna räckvidd på 4.5 meter är en död fläck för föraren.

En poäng på fem stjärnor representerar den bästa nivån av synlighet. Förare i ett femstjärnigt Direct Vision Standard-fordon har bra direkt sikt och kommer att kunna se en person, cyklist eller annan bilist placerad i direkt anslutning till hytten.

HUR MÅNGA STJÄRNOR BEHÖVER JAG?

Från den 1 mars 2021 var lastbilsoperatörer av alla fordon över 12 ton skyldiga att ha minst en stjärna DSV-klassificering innan de åkte in i Greater London-området. Och från 2024 kommer Transport for London-myndigheten att kräva att förare måste ha tre stjärnor för alla fordon som kommer in i regionen. 

Detta ger förarna tid att justera sin hytt, göra nödvändiga säkerhetsändringar som krävs och öka deras DSV-stjärnbetyg. Direct Vision Standards för lastbilar är en del av London Mayor's Vision Zero-plan för att eliminera alla dödsfall och allvarliga skador i Londons transportområde senast 2041. 

DVS SAFE SYSTEM

Om ditt fordon inte uppfyller det lägsta DVS-stjärnbetyget måste du implementera ett säkert system. Detta innebär att lägga till en rad säkerhetsfunktioner och utrustning för att öka fordonssäkerheten och skydda andra trafikanter runt omkring dig. Du måste implementera det säkra systemet för att vara berättigad till ett DVS-säkerhetstillstånd. Mer om detta nedan. 

HGV TILLVERKARE KONTAKTUPPLYSNINGAR UK

Om du behöver kontakta tillverkaren av din lastbil, se listan nedan för mer information. Vi har tagit med de mest populära lastbilstillverkarna för din bekvämlighet.

 • DAF: +44 (0) 1844 261111 
 • Dennis Eagle: www.dennis-eagle.co.uk/USV
 • MAN (försäljning): +44 (0)1793 448000 - salesengineering@man.eu
 • Renault (ingenjör): +44 (0)1926 401777 - DVS@renault-trucks.com
 • scania (ingenjör): +44 (0)1908 210 210 - product.engineeringuk@scania.com
 • Volvo (försäljning): +44 (0)1926 401 777 - Dvs@volvo.com
 • Mercedes: mbtrucks.product@daimler.com
 • Iveco produkt (teknik): productengineering@iveco.com

HUR IMPLEMENTERA JAG ETT DVS SAFE SYSTEM?

Om ditt fordon inte uppfyller DVS stjärnklassificeringskraven måste du implementera vissa säkerhetsändringar för att öka sikten från din lastbilshytt. Underlåtenhet att implementera ett DVS säkert system och få ett säkerhetstillstånd kan resultera i rejäla böter om du går in i Londonområdet.

Ett säkert system är en serie ändringar som kan göras på ditt fordon för att minska risken för begränsad sikt från hytten. Om ditt fordon har fått ett nollstjärnigt DVS-betyg måste du implementera alla säkerhetsfunktioner och utrustning nedan.

1: INDIREKT SYNFÖRBÄTTRING

För att förbättra indirekt syn och hjälpa förare att se nära fordonet

 • Klass V och VI speglar
 • Ett fullt fungerande kameraövervakningssystem
 • Ett sensorsystem med förarvarningar

2: MANÖVERVARNINGSSYSTEM

Att varna trafikanter för avsedda manövrar

 • En hörbar fordonsmanövreringsvarning för vänstersvängar (eller högersvängar om fordonet är vänsterstyrt)
 • Varningsskylt

3: STRÖDSKYDD

För att minimera den fysiska påverkan av en fara

 • Sidounderkörningsskydd

HUR ANSÖKER JAG OM DVS SÄKERHETSTILLSTÅND?

Förare av lastbilar bör ansöka om DSV-säkerhetstillstånd så snart som möjligt om de planerar att resa i Greater London-området. Att ansöka om tillstånd är enkelt och det finns ingen ansökningsavgift.

Fordonstillverkare har ett register över DSV-betyget för varje lastbil. Du kan kontakta din fordonstillverkare för att få ditt betyg. Alternativt kan du kontrollera din DVS-betyg på webbplatsen Transport for London – allt du behöver är din fordonsnummerskylt.

Gå bara till Tillåt ansökan och ange din nummerskylt i sökrutan. Kontrollera ditt betyg och ta reda på om du följer det. Du kan då ansöka om ditt DVS-säkerhetstillstånd.

VAR KOMMER DVS-SYSTEMET FRÅN?

Driver Visibility Standard introducerades av Londons borgmästare Sadiq Khan som en del av hans "Vision Zero"-plan. Det är ett ambitiöst projekt som syftar till att kraftigt och snabbt minska antalet dödsfall och allvarliga skador i Londonområdet. DVS-systemet för lastbilshyttssikt etablerades som en del av denna plan.

Nollvisionsplanen syftar till att minska antalet dödade eller allvarligt skadade på Londons vägar med 65 % till 2022. Planen syftar sedan till att ingen ska dödas av en buss år 2030. Och senast 2041 att eliminera alla dödsfall och allvarliga skador i Londons transportområde.

VAD ÄR LONDON VISION ZERO HANDLINGSPLAN?

Londons Vision Zero-handlingsplan syftar till att eliminera dödsfall och allvarliga skador från Londons transportnätverk. Åtgärderna och resultaten av planen tar upp ett brett spektrum av problemområden och inkluderar... 

SÄNKNING AV HASTIGHETSGRÄNSER

Transport for London-myndigheten föreslår att 20 km/h ska göras till den nya hastighetsgränsen på alla vägar inom trafikavgiftszonen senast 2020.

OMVANDLING AV FARLIGA KOPPLINGAR

Sjuttiotre korsningar har identifierats som de farligaste i London. Dessa korsningar har de sämsta säkerhetsresultaten i Greater London-området. Stora säkerhetsförbättringar kommer att göras på dessa platser för att avsevärt minska faran för fotgängare och cyklister.

SÄKERHET för lastbilar – FÖRARENS SYNSTANDARDER

Det är här Direct Vision Standards passar in. Lastbilar som väger 12 ton eller mer måste uppfylla de nya DVS-säkerhetskraven. Dessa standarder syftar till att förbättra förarens sikt från hytten för att minska allvarliga olyckor.

VÄRLDSLEDANDE BUSSSÄKERHETSSTANDARDER

Detta initiativ kommer att se identifiering och installation av de senaste och bästa busssäkerhetsfunktionerna. Dessa standarder har lagts till bussoperatörskontrakt sedan slutet av 2018 och syftar till att minska antalet olyckor på bussar i Londonregionen. 

SÄKRARE GATOR FÖR GÅNGARE OCH CYKLISTER

Londons borgmästare investerar 2.2 miljarder pund för att göra Londons gator till en säkrare miljö för fotgängare och cyklister. Vandrare och cyklister utgör en betydande andel av de allvarliga skadorna på Londons vägar och målet är att kraftigt minska denna siffra.

 Direct Vision Standard och lastbilssäkerhet tillåter video

truck electrics logotyp

 

Direktseende standardDVS

Lämna en kommentar

Alla kommentarer modereras innan de publiceras